Warunki hodowli drobiu a efektywność produkcji

Warunki hodowli drobiu a efektywność produkcji

Drób to określenie zbiorcze dla kur, gęsi, indyków, kaczek i perliczek. Najczęstszym celem utrzymywania tych zwierząt jest produkcja mięsa. Drób charakteryzuje się bardzo dobrym składem. Jest cennym źródłem białka i mikroelementów, jednocześnie zawiera niewiele tłuszczu. Uzyskanie wysokiej jakości mięsa wymaga jednak zapewnienia odpowiedniego środowiska do wzrostu i rozwoju ptaków. Jakie warunki hodowli drobiu są zatem konieczne do uzyskanie efektywnej produkcji przy dbałości o zdrowie zwierząt?

Odpowiednia obsada i przestrzeń

Odpowiednia obsada i przestrzeń stanowią podstawowe założenia wysokiego dobrostanu zwierząt. Sytuacja znacznego zagęszczenia i w konsekwencji braku możliwości poruszania się ptaków nie powinny mieć miejsca ze względu na niekorzystny wpływ na przyrosty oraz jakość uzyskiwanego mięsa. Najważniejszym aspektem jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni w stosunku do liczby zwierząt i dbanie, aby miały one możliwość swobodnego biegania. Taka procedura znacznie zmniejsza upadki zwierząt i stres.

Dostęp do paszy i wody

W chowie intensywnym stosuje się bardzo często stały dostęp do paszy. Jest to jednak wyzwanie wymagające zapewnienia odpowiedniej dostępności paśników dla określonej liczby zwierząt. Ponadto, w zależności od wieku drobiu, pasza powinna być zadawana na odpowiedniej wysokości. Dostęp do świeżej wody jest obowiązkowy. Wymaga tego prawo i dobrostan zwierząt. Woda dostarczana zwierzętom powinna być odpowiedniej jakości mikrobiologicznej i mieć odpowiednią temperaturę. Ważną kwestią jest również regularna dezynfekcja systemu pojenia, zapobiegająca nadmiernemu wzrostowi drobnoustrojów chorobotwórczych. Higiena może w znacznym stopniu ograniczyć użycie antybiotyków.

Warunki środowiskowe na fermie

Utrzymanie odpowiednich warunków środowiskowych na fermie to kluczowy aspekt efektywnej produkcji. Warunki hodowli drobiu muszą zakładać utrzymanie stałej temperatury powietrza, odpowiedniej wilgotności oraz usuwanie szkodliwych gazów z budynków fermy. Celem jest zmniejszenie nakładów energii ptactwa na ogrzanie organizmu, ale jednocześnie zapobieganie jego przegrzaniu, zapobieganie występowaniu chorób oraz utrzymanie komfortowych warunków bytowych do rozwoju. Najefektywniejsze jest zastosowanie podziału zwierząt ze względu na wiek i intensywność produkcji. Narzędziem pomocnym w stworzeniu dobrych warunków bytowych dla ptaków jest wentylacja.

Podsumowując, warunki hodowli drobiu mają znaczny wpływ na efektywność produkcji. Odpowiednia przestrzeń życiowa i obsada zapobiegają stresowi ptaków i upadkom spowodowanym uduszeniem. Dostęp do paszy i wody oraz higiena systemów są kluczowe do zapewnienia efektów produkcji. Warunki środowiskowe natomiast zapobiegają namnażaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych i zwiększeniu ryzyka występowania chorób.