Usługi geodezyjne – co warto o nich wiedzieć? Poradnik budowlany

Usługi geodezyjne – co warto o nich wiedzieć? Poradnik budowlany

Budowa domu to nie tylko znalezienie odpowiedniego projektu i wybranie dobrej firmy budowlanej. Podczas tego procesu konieczna jest współpraca z licznymi specjalistami odpowiedzialnymi za różne kwestie związane ze sprawnym wznoszeniem budynków. Jednym z nich jest geodeta, który bierze czynny udział w projektowaniu, budowie oraz zakończeniu całego przedsięwzięcia. Jakie zatem usługi może nam zaoferować?

Etap projektowania domu

Mogłoby się wydawać, że początki budowy są bardzo łatwe – kupujemy działkę, wybieramy projekt domu i możemy rozpocząć działania. Na tym etapie konieczne jest jednak uzyskanie pozwolenia na budowę. Aby je otrzymać, niezbędne jest wykonanie m.in. projektu zagospodarowania działki. Jest on opracowywany na mapie do celów projektowych, którą z kolei sporządza geodeta. Do czego potrzebna jest taka mapa? Na niej projektant umieszcza wszystkie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Jak się zatem okazuje, bez geodety budowa domu nawet się nie rozpocznie.

Etap budowy domu

Wszystkie elementy, które znalazły się na projekcie zagospodarowania działki muszą zostać wytyczone w terenie. Jest to kolejne zadanie geodety. Powinien on wyznaczyć takie elementy jak osie i obrys zewnętrzny budynku a także przebieg różnego rodzaju urządzeń podziemnych, takich jak instalacja wodno-kanalizacyjna, energetyczna czy gazowa. Realizacja zleconych przez nas prac musi zostać udokumentowana przez geodetę szkicem wytyczania oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Po dokonaniu tych formalności możemy przystąpić do wznoszenia pierwszych murów nowego domu.

Formalności związane z zakończeniem budowy

Zanim uzyskamy zgodę na zamieszkanie w nowym budynku, konieczne jest przedstawienie w biurze nadzoru budowlanego geodezyjnej mapy powykonawczej. Muszą się na niej znaleźć wszystkie elementy wiążące się z wydaniem pozwolenia na budowę. Poza tym dokumentem, geodeta sporządza także wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz arkusz danych ewidencyjnych wybudowanych budynków, które zostaną ujawnione w rejestrze gruntów i kartotece budynków prowadzonym przez starostwa powiatowe. Dokumenty te są podstawa do wpisania budynku do księgi wieczystej. Dopiero na tym etapie kończy się nasza współpraca z geodetą.

Korzystanie z usług geodezyjnych jest nieodłącznym elementem wszelkich inwestycji budowlanych. Warto zatem jeszcze przed przystąpieniem do prac rozejrzeć się na rynku i znaleźć doświadczonego geodetę, który sprosta naszym oczekiwaniom. W pierwszej kolejności możesz zerknąć na ofertę poznańskiego geodety Pana Witolda Witkowskiego, który posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia.