Szkolenia Rzeszów – cennik

Szkolenia Rzeszów – cennik

Każda osoba prowadząca swój biznes wie jak ważne jest inwestowanie części zarobionych środków w rozwój pracowników. Dzięki temu nasza firma może szybciej się rozwijać, a kompetentni profesjonaliści stają się jej wizytówką. W artykule przeanalizujemy rzeszowski rynek szkoleń skierowanych do biznesu. Szkolenia mogą być organizowane w formie zamkniętej (dla konkretnej firmy, bez udziału osób trzecich) lub w formie otwartej, w której może wziąć udział każdy zainteresowany daną tematyką.

Szkolenia menadżerskie

Wyróżnić możemy wydarzenia dedykowane menedżerom, a także osobom decyzyjnym w sprawach HR, które podnoszą kompetencje takie jak: komunikacja, bycie sprawnym liderem, motywowanie i zarządzenie zespołem. Średni koszt takiego wydarzenia to, w zależności od firmy, około 730 do 1500 zł za jedną osobę. Mogą być tutaj zawarte również szkolenia związane z konkretnymi stanowiskami pracy takimi jak na przykład HR Business Partner.

Szkolenia miękkie

Inną grupą są szkolenia z umiejętności miękkich, przeznaczone dla pracowników, którzy nie pełnią stanowisk kierowniczych. Oferują one zazwyczaj zdobycie umiejętności takich jak asertywność, polepszenie komunikacji z innymi osobami, negocjacje bądź wystąpienia publiczne. Ich cena waha się w okolicach 650-790 zł za osobę.

Szkolenia sprzedażowe

Trzecią grupą można określić szkolenia sprzedażowe, skierowane do tej grupy pracowniczej. Zawierają się tutaj szkolenia z e-mail marketingu, bycia skutecznym handlowcem, obsługi klienta, prezentacji sprzedażowej z użyciem programu PowerPoint, telesprzedaży, czy kontaktu z trudnym klientem. Ceny wahają się od 390 zł do nawet 1400 zł, przy czym zdecydowanie droższe są szkolenia skierowane stricte na podnoszenie umiejętności sprzedaży.

Pozostałe kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe

Oprócz wymienionych wyżej dostępne są też szkolenia, które mogą okazać się przydatne bez względu na pełnione stanowisko – mowa tu o podnoszeniu kompetencji takich jak efektywna współpraca w zespole, efektywność osobista, skuteczne wykorzystanie narzędzi internetowych w biznesie, networking, zarządzanie czasem czy radzenie sobie ze stresem. Cena takich szkoleń to około 1300-1400 zł za jednego uczestnika.

Istnieją również dłuższe formy szkoleniowo-warsztatowe, które mogą trwać kilka dni. Cena przykładowego 3-dniowego szkolenia sprzedażowego oscyluje w granicach 2000 zł, ale jest ona uzależniona od czasu trwania szkolenia i jego zawartości.

Warto zwrócić uwagę na to, że w ofercie wybranych firm znajdziemy ofertę dobraną konkretnie do specyfiki organizacji, w której to przeprowadzone zostaje najpierw badanie potrzeb, a potem zaproponowane zostają warsztaty podnoszące konkretne kompetencje.