System ratownictwa górniczego w Polskich kopalniach

System ratownictwa górniczego w Polskich kopalniach

System ratownictwa górniczego w Polskich kopalniach, jest to sprawnie zorganizowana grupa jednostek składających się z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. CSRG posiada specjalistyczny sprzęt, medyczną pomoc, doskonały personel, który jest przygotowany odpowiednio. Poza Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego również doskonale działają odpowiednio wyposażone służby ratowniczych przedsiębiorstw, do ich składu zaliczamy: kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego i jego zastępcy, mechanicy, ratownicy, zastępowi oraz specjaliści, którzy posiadają umiejętności zwalczania zagrożeń i prowadzenia akcji ratowniczych. System polega na zabezpieczeniu kopalni w tym samym momencie przez pracowników danej kopali, w której w skład wchodzą członkowie drużyny ratowniczej – około 10 osób i 2 zastępy, 8 zastępów ratowniczych, którzy są oddelegowani do pełnienia dyżurów – około 40 osób,  2 zastępy ratownicze – co najmniej 10 osób.

W systemie ratownictwa górniczego ważny jest sprzęt i dbałość o niego. W ostatnim czasie trwają pracę nad poprawą łączności w ratownictwie górniczym o których można przeczytać na stronie: https://2rhp.pl/system-resys.html. Również istotną rzeczą, która jest konieczna w tym systemie są szkolenia, kursy i ćwiczenia którymi są objęci ratownicy. Kluczową rolą jest również wiek jak i staż pracy oraz kwalifikacje członków drużyny. Zadaniem służb ratowniczych jest sprawnie niesiona pomoc w realnych zagrożeniach życia lub zdrowia pracowników kopalni, ale również kontrolowanie i sprawdzanie, aby do takich zagrożeń nie doszło w miejscach objętych potencjalnie zagrożeniem.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego z siedzibą w Bytomiu posiada następujące oddziały:

  • Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
  • Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
  • Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
  • Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Zabrzu

Wszystkie te Stacje ratownictwa działają na terenie całego kraju, są one przygotowane i gotowe w każdej chwili do natychmiastowego wyjazdu. W normalnym trybie zabezpieczają określone kopalnie.

W oparciu o analizę wypadków system działa następująco:

    • wypadki ciężkie – wezwanie pogotowia, uwolnienie poszkodowanego, udzielenie pierwszej pomocy, transport do jadącej karetki, transport żurawiem z wyrobiska na powierzchnię, transport karetki do szpitala, transport z karetki do śmigłowca.
  • wypadki śmiertelne –  wezwanie pogotowia, próba uwolnienia poszkodowanego spod maszyn, reanimacja przez zespół ratownictwa medycznego, poszukiwanie zatopionego operatora przez współpracowników, poszukiwanie ciała przez strażaków, nurków, transport do szpitala.