Rola środków ochrony roślin w rolnictwie i ogrodnictwie

Rola środków ochrony roślin w rolnictwie i ogrodnictwie

Wiele osób ma różne poglądy na temat stosowania środków ochrony roślin. Tak jak ludzie przyjmują leki, gdy są chorzy, tak rośliny mogą być traktowane pestycydami, gdy są dotknięte chorobami, szkodnikami lub chwastami.

Pestycydy zwalczające owady są zwykle nazywane insektycydami. Środki grzybobójcze zwalczają choroby, nicieniobójcze zwalczają nicienie, a herbicydy zwalczają chwasty. Metody ochrony roślin mogą mieć wiele postaci. Mogą to być produkty chemiczne, czyli pestycydy, lub biologiczne albo polegać na pożytecznych owadach lub ptakach żerujących na szkodnikach. Aby chronić rośliny przed chwastami, można również zastosować metody mechaniczne. Należą do nich pielenie ręczne lub orka maszynowa. Zintegrowane systemy zarządzania uprawami, które obejmują płodozmian, a także stosowanie odmian roślin mniej podatnych na szkodniki lub choroby, mogą przede wszystkim pomóc uniknąć inwazji lub zmniejszenia ilości chwastów, ograniczając w ten sposób stosowanie środków ochrony roślin. Rolnicy lub ogrodnicy wybierają rozwiązanie, które zależy od rodzaju plonów, regionu, gleby, klimatu lub systemu uprawy, którego używają. Konsumenci oczekują dostępu do bezpiecznej i niedrogiej żywności dobrej jakości przez cały rok. Aby móc nadal produkować wystarczającą ilość płodów rolnych wysokiej jakości, należy chronić uprawy poprzez zwalczanie szkodników w sadach. Daje to korzyści dla rentowności gospodarstw i źródeł utrzymania rolników, a także przekłada się na przystępne ceny żywności dla konsumenta. Ochrona upraw w sposób zrównoważony stanie się jeszcze ważniejsza w przyszłości. Rolnicy i ogrodnicy muszą podjąć wyzwanie nakarmienia rosnącej populacji światowej, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. W rezultacie grunty orne dostępne do produkcji żywności na osobę spadły i będą nadal się kurczyć. Jednak dostępność gruntów to tylko jedno wyzwanie. Istnieje wiele innych czynników wpływających na produkcję żywności, takich jak zmieniający się klimat, coraz bardziej zmienne warunki pogodowe, związany z tym niedobór wody i ubóstwo lub zmieniające się nawyki żywieniowe, takie jak spożywanie większej ilości mięsa.