Pożyczka pod zastaw w lombardzie. Jak to działa?

Pożyczka pod zastaw w lombardzie. Jak to działa?

Pożyczki pod zastaw to jedna z najłatwiejszych metod na szybkie otrzymanie konkretnej kwoty pieniędzy na krótki okres czasu, praktycznie bez żadnych formalności, składania jakichkolwiek dokumentów czy sprawdzania naszej zdolności kredytowej. Udzielane są one przez instytucje zwane lombardami i jak sama nazwa wskazuje, są to pożyczki udzielane pod zastaw mniej lub bardziej wartościowych przedmiotów oddanych przez nas do dyspozycji lombardu, aż do momentu zwrotu całości pożyczonych pieniędzy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami manipulacyjnymi.

Pożyczka pod zastaw – na czym polega?

Lombardy udzielają pożyczek pod zastaw do wysokości nie większej niż szacunkowa wartość rynkowa zastawu, na okres od kilku dni do maksymalnie jednego miesiąca. Najczęściej zastawianymi przedmiotami są różnego rodzaju sprzęty AGD czy RTV, złota lub srebrna biżuteria, obrazy, antyki, zbywalne papiery wartościowe, obligacje itp. Jedyne co musimy zrobić to udowodnić, że zastawiane ruchomości są naszą własnością. Jeśli ten warunek zostanie spełniony i dokonana zostanie wycena zastawu, wówczas pomiędzy pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą spisywana jest wiążąca obie strony umowa cywilno-prawna. Potrzebny jest do tego tylko jeden dokument ze zdjęciem potwierdzający naszą tożsamość i może to być dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Umowa zawiera najważniejsze i podstawowe dane nas dotyczące tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, kwotę pożyczki oraz termin jej spłaty. Umówiona równowartość zastawionych przedmiotów, w postaci gotówki, wypłacana jest do ręki pożyczkobiorcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Zalety pożyczek pod zastaw

Duża zaletą takich pożyczek jest to, że ustalony termin zwrotu pożyczki nie jest tu sztywną zasadą bo lombardy pozostawiają go otwartym na klienta. W razie braku możliwości spłaty długu w określonym czasie, raczej przychylają się pozytywnie do przedłużenia tego terminu. Należy w tym przypadku liczyć się jednak z faktem, że automatycznie wzrosną nam wówczas koszty o kolejne odsetki, liczone przeważnie za każdy dzień. I pamiętajmy o tym, że wszystko ma swoje granice i nie należy oczekiwać, że otrzymamy zgodę na bezzasadne przedłużanie terminu zwrotu pożyczki w nieskończoność.

Umowa taka jest poufna i zgodnie ze wszelkimi przepisami prawa oraz RODO jest chroniona, zapewniając nam, że żadne informacje na ten temat nie będą udostępniane osobom postronnym, nawet najbliższej rodzinie. O stan rzeczowy i techniczny naszych wartościowych przedmiotów oddanych w depozyt do lombardu, bo tak należy je nazwać do czasu spłaty pożyczki, również nie musimy się martwić. Są one odpowiednio zabezpieczone i należycie przechowywane w przystosowanych do tego pomieszczeniach (dla bezpieczeństwa najczęściej znajdujących się poza terenem samego lombardu), tak aby po spłacie długu wróciły do nas w nienaruszonym stanie.

Co jeśli nie spłacimy długu w terminie?

W przypadku jeśli pożyczka nie zostanie zwrócona zgodnie z warunkami umowy, zastaw dotąd będący tylko depozytem w lombardzie, w tym momencie przechodzi już na jego własność. A ponieważ zastawiona przez nas ruchomość jest jedynym zabezpieczeniem na spłatę długu, daje tym samym prawo lombardowi do zbycia naszych przedmiotów osobom trzecim, przy pomocy zwykłej sprzedaży.