Odkup kosztorysów – na czym to polega?

Odkup kosztorysów – na czym to polega?

Kosztorys ubezpieczeniowy jest to nic innego, jak forma rozliczenia szkody. Dokument taki sporządza się na podstawie przeprowadzonych oględzin uszkodzonego pojazdu, jak również wyceny wartości doznanych szkód. Kosztorys jest tak na prawdę traktowany, jako dopiero pierwsza wycena. W sytuacji, gdy ubezpieczony na kwotę przedstawioną w kosztorysie się zgodzi to określona suma odszkodowania jest mu wypłacana natychmiastowo. Natomiast, jeżeli nie – to ma on prawo dochodzić swoich roszczeń na podstawie innych możliwych dróg. Do zalet metody kosztorysowej można np. zaliczyć kwestię tego, że poszkodowany będzie mógł na własną rękę wybrać warsztat naprawczy. Z kolei do wad należy zaliczyć w szczególności to, że naprawa samochodu może okazać się wyższa niż kwota wypłacona przez ubezpieczyciela.

Czym jest odkup kosztorysów?

Odkup kosztorysów polega na wypłacie odszkodowania w momencie podpisania z firmą odszkodowawczą umowy cesji wierzytelności. Na podstawie odkupu wierzytelności następuje przekazanie roszczeń innemu podmiotowi, który podejmuje działania związane z negocjacjami z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Można więc rzec, że jest to bardzo wygodny sposób na odzyskanie ubezpieczenia OC sprawcy.

Jakie warunki są wymagane, aby móc dokonać odkupu kosztorysów?

Otóż, aby dokonać odkupu kosztorysów należy przede wszystkim posiadać informację o tym, kto był sprawcą danego wypadku, od powstania zdarzenia nie może minąć 3 lata, jak również poszkodowany w sprawie nie może podpisać ugody. Wszystkie te kwestie muszą zostać spełnione łącznie.

Co daje odkup kosztorysów?

Odkup kosztorysów powoduje, że poszkodowany unika dodatkowych kosztów, dodatkowych formalności, sporu z ubezpieczycielem, ryzyka odmowy dopłaty, jak również sprawy sądowej. Dzięki temu osoba poszkodowana w danej sprawie nie musi czekać długo na pozyskanie pieniędzy. Jest więc to duży plus. Oprócz tego nie musi się stresować w związku z efektami prowadzonego postępowania. Działanie polegające na odkupie kosztorysów staje się coraz bardziej popularne, ponieważ jest ono pozbawione jakichkolwiek komplikacji. Firmy, które zajmują się skupem kosztorysów mają możliwość oszacowania wysokości dopłaty rekompensaty, które może otrzymać osoba poszkodowana. Jeżeli chodzi o sam termin rekompensaty w tej kwestii to należy ją rozumieć, jako cenę, którą oferuje firma za odkup kosztorysu. Poszkodowany ma możliwość sprzedaży kosztorysów zarówno, jeżeli dotyczą one ubezpieczenia OC, jak i AC. Oczywiście można je sprzedać, gdy poszkodowany nie podjął takiego działania uprzednia z inna firmą oraz gdy nie podpisał z przedstawicielstwem ubezpieczeniowym ugody, ponieważ wtedy wszelkie drogi zostają zamknięte.