Kiedy potrzebna jest geodezyjna obsługa inwestycji?

Kiedy potrzebna jest geodezyjna obsługa inwestycji?

Polska jest krajem, w którym od wielu lat powstaje bardzo dużo inwestycji. Widać to w wielu miejscach, a szczególnie w dużych miastach. Co chwilę wyrastają nowe osiedla, nowe galerie handlowe, kolejne firmy budują nowe przestrzenie biurowe ale także ludzie budują swoje jednorodzinne domki, w których zamierzają spędzić życie.

Proces inwestycyjny jest złożony

Proces inwestycyjny wymaga udziału wielu stron. Najważniejszą z nich jest oczywiście inwestor. To on decyduje co będzie budowane, w który miejscu oraz za jaką cenę. Przy wszelkiego rodzaju budowach ważny jest również projektant, który jest w stanie zaprojektować budowany obiekt, czy też zespół obiektów. Projektant ma za zadanie tak zaplanować budowę aby była ona jak najbardziej bezpieczna, użyteczna oraz żeby rachunek ekonomiczny był jak najbardziej optymalny. Ważnym uczestnikiem procesu budowlanego jest także geodeta.

Kiedy potrzebna jest geodezyjna obsługa inwestycji?

Geodeci są spotykani na większości placów budowy. To oni mają za zadanie przygotować dane do wyniesienia obiektu w teren oraz mają za zadanie go wytyczyć. Geodeta wskazuje w terenie, w którym miejscu mają znajdować się punkty główne danego obiektu, jego osie główne oraz wszelkie inne konieczne do budowy fragmenty budynku. Geodeta dba o to, żeby wymiaru obiektu były odpowiednie oraz żeby był on usytuowany w odpowiednim miejscu, zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Na przykład ważna jest odległość stawianego obiektu od granic działki.

Geodezyjna obsługa inwestycji jest potrzebna zwłaszcza, gdy budowla jest skomplikowana. Często obiekty budowane są z elementów, które muszą do siebie pasować na milimetry (prefabrykaty). Zadaniem geodety jest wskazanie z wielką precyzją miejsca usytuowania tych fragmentów tak aby do siebie pasowały i żeby budynek mógł zostać wzniesiony.

W trakcie budowy geodeta musi ciągle sprawdzać, czy stawiany obiekt zachowuje założone dla niego kształty i wymiary. Po zakończeniu procesu budowy, geodeta wykonuje również inwentaryzację powykonawczą, czyli sprawdza jak faktycznie obiekt został wzniesiony i czy różni się od stanu z projektu. Dokumenty przygotowane przez geodetę są zamieszczane jako dokumentacja w dzienniku budowy. Geodeta dokonuje także wpisu w dzienniku budowy.

Geodezyjna obsługa inwestycji jest niezbędna, dla bezpiecznego, prawidłowego i zgodnego z prawem wzniesienia budynku. Geodeta jest jednym z wielu ważnych specjalistów na placu inwestycji, bez którego budowa byłaby niemożliwa.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o roli geodety na budowie i ważności geodezyjnej obsłudze inwestycji zajrzyjcie na stronę poznańskiego geodety: poznan-geodeta.pl