Jakie są obecnie dostępne narzędzia windykacyjne?

Jakie są obecnie dostępne narzędzia windykacyjne?

Życie na kredyt w naszym kraju staje się coraz bardziej popularne. Z czasem przybywa ludzi, którzy decydują się pożyczać pieniądze od różnych instytucji. Jedni decydują się na kredyty bankowe, inni natomiast szukają innych rozwiązań takich jak chwilówki, czy też inne firmy pożyczkowe. Wśród sporego grona ludzi, którzy pożyczają pieniądze, trafiają się tacy, którzy mają problemy z uregulowaniem swoich zobowiązań.

Problem z dłużnikiem

Jeżeli ktoś nie spłaca regularnie rat pożyczki lub zalega z opłaceniem faktury, firma, czy osoba u której zaciągnięty jest dług może wszcząć procedurę, dzięki której odzyska swoje pieniądze. Na początku firmy próbują skontaktować się ze swoim klientem i podejść do tego na spokojnie. Jeżeli jednak kontakt ten nie przyniesie rezultatu, firma pożyczkowa może zdecydować się na zatrudnienie firmy windykacyjnej. Niektóre firmy pożyczkowe działają tak, że gdy klient zwleka z zapłatą, od razu decydują się na wszczęcie procedury windykacyjnej.

Na czym polega windykacja i jakimi narzędziami dysponuje windykator?

Dzisiaj poprzez windykację rozumie się działania, które mają na celu skłonienia dłużnika, do zapłaty jego zobowiązania na rzecz wierzyciela. Osoby zatrudnione w takich firmach windykacyjnych powinny mieć odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie związane z procedurami odzyskiwania należności. Wiele profesjonalnych firm windykacyjnych korzysta ze wszystkich dostępnych narzędzi, dzięki którym można odzyskać dług. Narzędzia dostępne dla windykatorów podzielić możemy na dwie grupy:

  • polubowne
  • sądowe

Praca windykatorów nie jest zazwyczaj łatwa. Wielu dłużników, którzy nie płacą swoich zobowiązań próbuje unikać kontaktu z firmą pożyczkową, jak też z windykatorami. Windykatorzy na początku stosują narzędzia, które zaliczyć możemy do grupy metod polubownych.

Windykacja polubowna

Do narzędzi windykacji polubownej zaliczamy między innymi: telefony do dłużnika, wysyłanie smsów, wysyłanie e-maili, listów. Na początku windykatorzy raczej nie dążą do spotkania z dłużnikiem. Starają się informować go o wszczętej procedurze oraz o jej kolejnych etapach w formie pisemnej, czy też elektronicznej. Gdy pisemne prośby nie przyniosą efektu, windykatorzy odwiedzają dłużnika i starają się z nim w odpowiedni sposób negocjować. Na wielu dłużników skutecznym “straszakiem” może być groźba wpisania ich do BIGu. Dobry windykator terenowy powinien być zaznajomiony z prawem, ekonomią, jak też powinien mieć rozwinięte umiejętności miękkie, dzięki czemu będzie mu łatwiej wypracować porozumienie pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielem.

Próbując odzyskać dług na własną rękę warto skorzystać z firmy wspomagającej windykację. Sprawdź ofertę firmy: www.buzzz24.com

Windykacja sądowa

Do windykacji sądowej windykatorzy sięgają wtedy, gdy nie udało się przekonać dłużnika do spłaty długi i gdy nie doszło do porozumienia z wierzycielem. Firmy windykacyjne zajmują się sporządzaniem odpowiednich dokumentów wymaganych w sądzie, a także monitorują majątek dłużnika. Sprawy o odzyskanie długów kierowane są do sądu raczej w ostateczności. Sprawa sądowa może zakończyć się orzeczeniem, które nakaże rozpocząć egzekucję komorniczą długu.