Adwokat i radca prawny - czym się różnią

Adwokat i radca prawny – czym się różnią

Adwokat i radca prawny w języku potocznym przez wiele osób sprowadzani są do zawodu o podobnych możliwościach oraz jednakowych kompetencjach. Bardzo często określeń radca prawny oraz adwokat używa się naprzemiennie – jak się okazuje jest to jednak spory błąd, ponieważ te dwa zawody sporo się od siebie różnią nie tylko pod względem wykształcenia i ścieżki zawodowej, ale również pod względem obszarów w którym działają. Sprowadzanie tych dwóch zawodów do jednego niesie ze sobą jeden zasadniczy problem – wielu ludzi w sytuacji problemów prawnych nie wie do kogo powinno się udać celem znalezienia pomocy oraz odpowiedzi na nurtujące pytania.

Adwokat vs Radca Prawny

Adwokat jest zawodem, którego charakterystykę reguluje ustawa o adwokaturze na której podstawie funkcjonuje między innymi samorząd adwokacki oraz prowadzaną oni działalność gospodarczą i przystępują do egzaminów na aplikację adwokacką. Zgodnie z tą ustawą zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej – polega ona między innymi na udzielaniu pomoc prawnych i sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów aktów prawnych, a także występowaniu przed sądami i przed urzędami.

Z kolei zasady pracy radcy prawnego określa inna ustawa, mianowicie ta o radcach prawnych. Zgodnie z nią zawód radca prawny polega na świadczeniu pomocy prawnej z uwzględnieniem podobnych możliwości, jak te wymienione przy zawodzie adwokata (m.in. udzielanie porad, sporządzanie opinii, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed urzędami oraz sądem).

Rożnicę między zawodem adwokata i radcy prawnego

Główną różnicą w świadczonej pomocy przez adwokata i radcę prawnego polega na tym, że jedynie adwokat może być pełnoprawnym obrońcą w sprawach karnych oraz karnoskarbowych – radca prawny nie może występować w takim charakterze podczas rozpraw i spraw dotyczących takich kwestii. Jeszcze do niedawna charakter pracy radcy prawnego był jeszcze bardziej ograniczony i radca prawny nie mógł występować również w sprawach rodzinnych (czyli na przykład sprawy rozwodowe etc). Od niedawna jednak to się zmieniło i radca prawny otrzymał status osoby uprawnionej do prowadzenia i uczestniczenia w tego typu sprawach.

Drugą różnicą w tych dwóch jest forma zatrudnienia przez potencjalnego pracodawcę. O ile radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę etc.) to adwokat może świadczyć swoje usługi jedynie na drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.

Rozróżnienie sfer działania zawodowego radcy prawnego i adwokata jest bardzo ważne. Przyda się szczególnie tym osobom, które potrzebują porady prawnej i nie bardzo wiedzą do kogo powinni się udać oraz na jakich zasadach.

Więcej o pracy adwokata dowiesz się na stronie malgorzatatokarz.pl